Các dịch vụ tại Đông Y Hoa Sen

Xông ngải cứu

0.0 / 5
0 ₫ 0 ₫ 0.0 VND

Châm cứu

5.0 / 5
200.000 ₫ 200.000 ₫ 200000.0 VND

Vật lý trị liệu

0.0 / 5
200.000 ₫ 200.000 ₫ 200000.0 VND

Bấm huyệt

0.0 / 5
200.000 ₫ 200.000 ₫ 200000.0 VND

Thuỷ châm

0.0 / 5
200.000 ₫ 200.000 ₫ 200000.0 VND

Cấy chỉ giảm béo

0.0 / 5
200.000 ₫ 200.000 ₫ 200000.0 VND