Tư vấn xử lý nước thải, rác thải chăn nuôi theo yêu cầu

Tư vấn xử lý nước thải, rác thải chăn nuôi theo yêu cầu phát sinh từ nhu cầu cần xử lý môi trường khác nhau của mỗi hộ chăn nuôi.

Tư vấn xử lý nước thải, rác thải chăn nuôi theo yêu cầu căn cứ trên đặc điểm môi trường chăn nuôi, quy trình công nghệ, quy mô mặt bằng cần thiết, mức độ ô nhiễm,..v.v.. để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp. Nội dung sau đây của bài viết sẽ đưa ra vài giải pháp theo yêu cầu để các hộ chăn nuôi lựa chọn áp dụng.

1. Giải pháp xử lý nhanh số lượng lớn phế phụ phẩm chăn nuôi : hệ thống máy ép tách phân

Từ sức ép về giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường nhiều trại chăn nuôi đã sử dụng máy ép tách phân để tách chất thải rắn từ phân lỏng, và sản xuất thành phân hữu cơ. Tư vấn xử lý nước thải, rác thải chăn nuôi theo yêu cầu dùng hệ thống máy ép tách phân giúp giảm thiểu 90% số lượng công việc và nhân công cần thiết để xử lý các phụ phẩm này. 

Ưu điểm của hệ thống máy ép tách phân là không cần diện tích lớn mà xử lý nhanh được một khối lượng lớn nước thải, rác thải chăn nuôi trong thời gian ngắn nhất. Phân khô sau khi được tách ép có độ tơi xốp như mùn cưa và độ ẩm từ 10-15% có thể dùng làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Nước ép phân được bơm một phần vào bể biogas để tận dụng khí gas phục vụ cho sinh hoạt của trang trại, một phần chảy vào bể khác có hệ thống sục men vi sinh để xử lý trước khi sử dụng tưới cho cây trồng.

Odoo • Văn bản và hình ảnh

2. Mô hình công nghệ chăn nuôi lợn không xả thải

Tư vấn xử lý nước thải, rác thải chăn nuôi theo yêu cầu sẽ giới thiệu mô hình công nghệ chăn nuôi lợn không xả thải. Đây là một công nghệ tiên tiến, không chỉ tăng cường khả năng thu gom chất thải, mà còn tạo nguồn lợi lớn từ chất thải, tiết kiệm rất nhiều chi phí và sức lao động chăm sóc đàn lợn.

Mô hình công nghệ chăn nuôi lợn không xả thải có thiết kế chuồng trại thông thoáng, phần mái chuồng cách nhiệt, sàn chuồng có các khe thoáng để phân và nước tiểu lọt xuống bể chứa bên dưới. Không cần vệ sinh chuồng trại, do đó giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ cho đàn lợn

Các công nghệ nêu trong bài tư vấn xử lý nước thải, rác thải chăn nuôi theo yêu cầu hiện đã và đang áp dụng khá nhiều trong các mô hình chăn nuôi khắp cả nước. Bài viết hy vọng đóng một chút vào sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam.